ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพงศ์ อุดมศรี นักเรียนชมรมดนตรีไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพงศ์ อุดมศรี นักเรียนชมรมดนตรีไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพงศ์ อุดมศรี นักเรียนชมรมดนตรีไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพงศ์ อุดมศรี นักเรียนชมรมดนตรีไทย ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร" พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓เขียนโดย ธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 109 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-05 10:38:43