โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ร่วมกับโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมรับความรู้ในการจัดตั้งธนาคารขยะ โดยจัดขั้นในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม มีผู้เข้าอบรมเป็นครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐๐ คน
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 136 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-02 20:19:53