ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาต้อนรับ นายอรรถชัย  มัจฉาเดช  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลา คงมาลัย  สมาชิกวุฒิสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 2 ตุลาคม 2563เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 159 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-02 11:34:54