มุทิตาจิต คุณครูสุชีรินทร์ วงศ์วิลัย

มุทิตาจิต คุณครูสุชีรินทร์ วงศ์วิลัย

มุทิตาจิต คุณครูสุชีรินทร์ วงศ์วิลัย

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีและมุทิตาจิตคุณครูสุชีรินทร์ วงศ์วิลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
___________________________________________________________________________________________
บันทึกภาพนิ่ง : ชมรม Q.C. Studio นายนิรวิทย์ บัวเขียว (พี่มิกกี้) ม.5/2เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 163 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-02 11:26:33