เรือจ้าง วางพาย มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เรือจ้าง วางพาย มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เรือจ้าง วางพาย มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

                30 กันยายน 2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอโนทัย  ทัณกาศ ครูชำนาญ  ยอดอานนท์ ครูอนุพันธ์  พิศสะอาด นายเฮง กุลชุติมาพงศ์ และนางสาวจิตรา วงษ์ทรัพย์เจริญ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 104 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-02 10:01:48