พิธีกล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธีกล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธีกล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดยคุณครูจรัส ชินวัฒนกาญจน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คุณครูวิพาดา อินทวิชัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี และคุณครูภิญโญ เอี่ยมน้อย ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมถ์ ซึ่งคุณครูทุกท่านได้กล่าวอำลาคณะครู นักเรียน และรับมอบช่อดอกไม้จากท่านผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนองในเช้าวันนี้
ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในวันที่
1 ต.ค. 2563


คุณครูจรัส ชินวัฒนกาญจน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร


 คุณครูวิพาดา อินทวิชัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี 


คุณครูภิญโญ เอี่ยมน้อย ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมถ์
เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 133 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-01 18:51:33