กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

 วันที่ 4 ธันวาคม 2558โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระแท่น ได้มาให้ความรู้เรื่องรู้ทันยาคุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียน จำนวน 50 คน ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 526 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-04 23:31:20