โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day)

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day)

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก

อำเภอบ้านคาและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านคาร่วมกับโรงเรียนคาวิทยา  จัดกิจกรรมการร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day) ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 114 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-29 08:12:37