โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก

            วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 100 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-28 14:26:12