การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นเจ้าภาพและกล่าวรายงาน
ในการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนเทพมงคลรังษี
2. โรงเรียนวิสุทธรังษี
3. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
4. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
5. โรงเรียน อบจ.บ้านเก่า
6. โรงเรียนบางลี่วิทยา
7. โรงเรียนวัดพระงาม
8. โรงเรียนสามพรานวิทยา
ในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่
1. ร้านกระต่ายในดวงจันทร์
2. ร้าน เค.เอส.วาย. คอมพิวเตอร์
3. ร้านอักษรภัณฑ์กาญจนบุรี
4. ร้านสมบัติพานิช
5. ร้านเจริญพานิชค้าส่ง (เจ้เป้า)
6. ร้านดาวกีฬาเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 127 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-26 10:57:59