สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นทีประสานงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) และโครงการ รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นทีประสานงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) และโครงการ รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นทีประสานงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) และโครงการ รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก

        วันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสุรัตน์โพธิ์ทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วย น.ส.นันท์ทวรรณ ทองมี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายสุวนัส สินธุเทพรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอท่ามะกา เพื่อติดต่อ และประสานงาน

 - โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ดังนี้

๑. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ (บวร On Tour) วัดดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ชุมชนคุณธรรมวัดเขาสะพายแร้ง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ชุมชนคุณธรรมวัดเขาช่องพัฒนาราม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 - โครงการ รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         ทั้งนี้นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้ร่วมรับฟังวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์


 

สุวนัส  สินธุเทพรัตน์  นวธ.ปฏิบัติการ : ภาพ


เขียนโดย นันทิพร วงษ์ดาว โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 127 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-25 22:55:28