กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

ในวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม  2558 นายจรัญ  สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะกล่าวราชสดุดีและถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 635 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-04 17:21:35