กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ระหว่างวันที่ 14 - 18  กันยายน  2563

งานห้องสมุดจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ระหว่างวันที่   14 - 18  กันยายน  2563 ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 131 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-19 22:27:49