กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน "หนูน้อยนักคิดพิชิต เกม24 ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน "หนูน้อยนักคิดพิชิต เกม24 ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 15 กันยายน 2563   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน "หนูน้อยนักคิดพิชิต เกม24 ”  ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านคณิตศาสตร์
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 126 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-19 21:48:50