โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กันยายน 2563

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังกุ่ม อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ความรู้และเกิดความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ณ  อาคารโดม โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 126 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-19 18:40:44