มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 101 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-18 14:16:34