ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

วันนี้ 17 กันยายน 2563 ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจสภานักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ด้วยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จะจัดพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นี้ ทางสภานักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และสโมสรอินเตอร์แรคท์ ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงาน โดยมีท่าน อ.ทิพวรรณ วรรณา อ.เทิดศักดิ์ เป็ดทอง และ อ.ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ธราพร ควบคุมดูแลเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 102 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-18 14:13:47