การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา รก.ผอ.รร.มัธยมวัดดอนตูม ประชุมเพื่อสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศเขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 129 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-17 15:30:45