การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

เนื่องด้วยโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้มีคณะครูขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน  4  ท่าน โดยมี  นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  นางอรณิชชา  คชนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วย  คณะกรรมการประเมินครูชำนาญการทุกท่าน  ร่วมประเมินข้าราชการครูของโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  จำนวน  4 ท่าน  ณ ห้องโสตฯ  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เมื่อวันที่  2   ธันวาคม   2558 ที่ผ่านมา 
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 683 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-04 14:45:26