คณะรองผู้อำนวยการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ

คณะรองผู้อำนวยการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ

คณะรองผู้อำนวยการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ. 2563
_________________________________________________
บันทึกภาพนิ่ง : ชมรม Q.C. Studio นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม.5/2เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 191 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-15 14:43:31