กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๘ พรรษา  
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 911 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-04 14:39:09