ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563

 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ ( 14 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ  ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

 
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 82 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-14 17:49:56