ประชุมติดตามการรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

ประชุมติดตามการรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

ประชุมติดตามการรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ ( 14 กันยายน 2563) เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต เป็นประธานในการประชุมติดตามการรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(ระบบKRS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ  ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

 

 

 

 
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 53 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-14 17:46:15