จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ

จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ

จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ

สำนักงานศาลยุติธรรม จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ให้แก่นักศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฯ โดยมีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีทีมที่เข้ารับรางวัล
ระดับมัธยมศึกษารางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 9 กันยายน 2563เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 93 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-10 17:53:53