ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๓ ครูผู้ช่วยโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ด้วยระบบ VDO Conference ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดประชุมโดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 127 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-06 21:35:54