60 ปี ปูชนีย์ ศรีรัชดา งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการฯ

60 ปี ปูชนีย์ ศรีรัชดา งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการฯ

60 ปี ปูชนีย์  ศรีรัชดา งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการฯ

                  5 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอโนทัย  ทัณกาศ ครูชำนาญ  ยอดอานนท์ ครูอนุพันธ์  พิศสะอาด นายเฮง กุลชุติมาพงศ์ และนางสาวจิตรา วงษ์ทรัพย์เจริญ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 213 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-06 19:13:40