ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับ ผอ.ราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และได้บรรยายหลักเกณฑ์ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21 สำหรับครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และคณะ
28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเข้าคุณสนั่นฯ โรงเรียนเทพมงคลรังษีเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 158 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-28 17:18:43