ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นายศุภชาติ ถนอมมิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 150 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-27 13:53:27