"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 9/2563

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 9/2563วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนแกนนำต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการ
 ตำรวจประสานงานโรงเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้โทษ ณ ห้องประชุม สภ. ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรีเขียนโดย นางเสาวนีย์ แตงจันทึก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 138 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-26 14:39:28