"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 8/2563

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 8/2563วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายคม พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมสัญจร" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และรับกระเป๋ายาพระราชทาน ประจำไว้ห้องพยาบาลของโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภฏหมู่บ้านจอมบึงเขียนโดย นางเสาวนีย์ แตงจันทึก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 151 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-26 14:28:55