การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน - อ.จอมบึง ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน - อ.จอมบึง ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน - อ.จอมบึง ครั้งที่ 10

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ร่วมงานการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน - อ.จอมบึง ครั้งที่ 10 ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันเชียร์กีฬาบนสแตนเชียร์อย่างคึกคัก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,382 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-03 12:23:42