การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก

การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก

การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติก และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในครั้งนี้ โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 145 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-25 21:36:42