ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเขียนโดย หนองปลาหมมอพิทยาคม โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เปิดอ่าน 214 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-22 11:15:25