พิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดศาลาและสมโภชพระพุทธรูปประจำโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำเดือน 10 ปีชวด จ.ศ.1382 
ภาพ : นายจงรัก ปรีชาวัชกุล
เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 532 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-21 09:44:52