วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย ธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 164 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-20 18:18:20