อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ให้กับนักเรียนดนตรีไทยเพื่อเสริมทักษะและเทคนิคในการเล่นดนตรี และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของเครื่องดนตรีไทย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องดนตรีไทย ๕๒๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย ธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 122 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-20 18:07:07