ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4

ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล ชื่นชม คณะครูและนักเรียน ร่วมกันต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมสัตตบงกต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย ธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 122 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-20 17:34:47