โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่

โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่

โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดโครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหารพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 113 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-19 10:39:53