ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการ พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ. รก. รร. มัธยมวัดดอนตูม กล่าวต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนในกิจกรรมธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30น.เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 113 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-18 20:11:27