บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีบรรพชา

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีบรรพชา

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีบรรพชา
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 496 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-03 00:08:22