บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีบรรพชา

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีบรรพชาเขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 363 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-03 00:08:22