พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

นายศิริชัย  ทองหน้าศาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม  พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ 
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 119 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-18 09:52:17