นิเทศติดตาม ITA Online 2020

นิเทศติดตาม ITA Online 2020

นิเทศติดตาม ITA Online 2020

     13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์   รับการนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020) ของสพม.8 โดย ผอ.อรณิชชา คชนา และ ผอ.ภัทรนันท์ เพิ่มพูลเขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 192 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-17 20:58:02