พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

         13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  จัดกิจกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน    ณ อาคารโดม   โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 111 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-17 20:05:02