บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงเดินขบวน

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงเดินขบวน

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงเดินขบวน

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ช่วงเดินขบวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมเดินขบวนแห่บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 829 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-03 00:05:36