บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีการ

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีการ

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ(02122558)ช่วงพิธีการ

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ช่วงพิธีการ นายพยนต์ ขำขจร ประธานพิธีเปิด และร่วมปลงผมสามเณร ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 695 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-02 23:57:29