สอบธรรมศึกษา (01122558)

สอบธรรมศึกษา (01122558)

สอบธรรมศึกษา (01122558)

หลังจากที่เรียนธรรมศึกษาไปแล้วในวันที่ 24-30112558 นักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาก็เริ่มสอบธรรมศึกษากันในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ครับ
 เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 574 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-02 23:53:49