"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 6/2563

"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉบับที่ 6/2563กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
  
โดยกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับเกียรติจากตัวแทนครูอาวุโส คุณครูสมนึก  แสงอ่อน ขึ้นกล่าวความสำคัญของวันแม่ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นนักเรียนได้รับฟังอย่างตั้งใจ ซาบซึ้งใจ  เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเขียนโดย นางเสาวนีย์ แตงจันทึก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 152 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-11 10:47:11