8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. คณะนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล และสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดจาก สพม.8 ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. คณะนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล และสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดจาก สพม.8 ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. คณะนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล และสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดจาก สพม.8 ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 50 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-05 10:20:46