25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 โดยมีบุคลากรของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรซึ่งนำโดย ครูศรีนภา พระเดโซ ข้าราชการบำนาญ ครูวรรณพร ทองสมนึก ครูพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ครูศลิตา เกิดผล คุณครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 โดยมีบุคลากรของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรซึ่งนำโดย ครูศรีนภา พระเดโซ ข้าราชการบำนาญ ครูวรรณพร ทองสมนึก ครูพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ครูศลิตา เกิดผล คุณครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 โดยมีบุคลากรของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรซึ่งนำโดย ครูศรีนภา พระเดโซ ข้าราชการบำนาญ ครูวรรณพร ทองสมนึก ครูพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ครูศลิตา เกิดผล คุณครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 77 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-05 10:10:39