23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแจ้งมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแจ้งมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแจ้งมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 109 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-05 10:05:50